Bestuursleden Functie Telefoon Adres Woonplaats E-mail
Alex van Wamel Voorzitter 0593-851226 Weidemaat 10 Westerbork voorzitter@@loopgroepwesterbork.nl
Marten v.d. Steeg Secretaris 06-36199945 J. Mensinghstr. 13 Aalden secretaris@loopgroepwesterbork.nl
Leen van Zwol Penningmeester 0593-542949 Uutlangen 1 Westerbork penningmeester@loopgroepwesterbork.nl
Baukje Jonker Lid 0593-333242 Lindelaan 18 Westerbork liefenleed@loopgroepwesterbork.nl
Arend Stevens Lid 0593-332552 Groenkampen 10 Westerbork algemenezaken@loopgroepwesterbork.nl
Secretariaat: J. Mensinghstr. 13, 7854 PB Aalden
Ledenadministratie: J. Mensinghstr. 13, 7854 PB Aalden

 

 

Redactie clubblad
Marjon Speelman en Henny Gritter redactie@loopgroepwesterbork.nl
Trainers trainers@loopgroepwesterbork.nl
Harry Vos 06-27301544
Jan Heidelberg 0593-542827