Bestuursleden Functie Telefoon Adres Woonplaats E-mail
Alex van Wamel (vacature) Voorzitter 0593-851226 Weidemaat 10 Westerbork voorzitter@loopgroepwesterbork.nl
Leen van Zwol Penningmeester 0593-542949 Uutlangen 1 Westerbork penningmeester@loopgroepwesterbork.nl

algemenezaken@loopgroepwesterbork.nl

Anette Witterholt Lid 0593-333828 Westeinde 34a Westerbork secretaris@loopgroepwesterbork.nl

liefenleed@loopgroepwesterbork.nl

Secretariaat: p/a Uutlangen 1, 9431 HN Westerbork
Ledenadministratie: Uutlangen 1, 9431 HN Westerbork
Redactie clubblad
Marjon Speelman,

Henny Gritter,

Leen van Zwol

redactie@loopgroepwesterbork.nl
Trainers trainers@loopgroepwesterbork.nl
Harry Vos 06-27301544

Jan Heidelberg 0593-542827

Laura Batterink 0593-850660

Henri Vierhoven