AED Training

Beste leden, Tijdens de ALV is het al aan de orde gekomen. Een aantal leden heeft gevraagd of wij een reanimatiecursus met AED (Automatische Externe Defibrillator) voor onze leden zouden willen aanbieden. Wij hebben inmiddels contact opgenomen met de EHBO vereniging in Westerbork...
Lees meer →