De kosten van het lidmaatschap van de vereniging bedragen slechts € 50,- per jaar.
Entreegelden en deelnamekosten aan evenementen zijn uiteraard voor eigen rekening.