Veiligheidsprotocol

 

Veiligheidsprotocol Loopgroep Westerbork

Dit veiligheidsprotocol, dat bij iedere trainer en loper bekend dient te zijn, wordt gestuurd aan nieuwe leden en via onze website www.loopgroepwesterbork.nl kenbaar gemaakt.

Loopgroep Westerbork verzorgt de trainingen zo veilig mogelijk. Wij, trainers, assistent-trainers, bestuur en leden van Loopgroep Westerbork hebben mede tot taak onze leden/lopers te begeleiden, adviseren, motiveren, coachen en hen een veilige training aan te bieden.

De veiligheid van lopers, trainers en andere weggebruikers heeft onze hoogste prioriteit. In dit protocol beschrijven wij afspraken en procedures die de kaders vormen van een zo veilig mogelijke training, of het nu gaat om wandelen of hardlopen.

Het begrip veiligheid heeft hier zowel betrekking op de algemene verkeersveiligheid tijdens de training als van de individuele loper tijdens de training.

Loopgroep Westerbork hecht grote waarde aan het uitvoeren van de afspraken en procedures die genoemd worden in dit protocol. Uitvoering ervan is een taak en verantwoordelijkheid van de trainers én de lopers!

Trainers

 • Op de woensdagavond wordt de intervaltraining gegeven onder begeleiding van een trainer.
 • De trainer is herkenbaar aan de door Loopgroep Westerbork verstrekte kleding.
 • De trainer van een hardloopgroep geeft indien nodig aanwijzingen aan de lopers in de groep in het belang van de algemene verkeersveiligheid.
 • De trainer van een groep heeft een mobiele telefoon bij zich om in geval van nood hulpdiensten (via 112) zo snel mogelijk te kunnen bereiken.
 • De trainer heeft een coördinerende rol in geval van calamiteiten.

Lopers

 • Tijdens de duurloop op maandagavond is er geen trainer aanwezig. Eén lid van het bestuur zal proberen altijd aanwezig te zijn of wijst iemand aan ter vervanging. In onderling overleg worden tempogroepjes gevormd, afspraken gemaakt over de route die wordt gelopen en wanneer men terugverwacht wordt. Indien leden eerder afscheid nemen dan wordt duidelijk gecommuniceerd, eventueel via de overige hardlopers van het betreffende tempogroepje, met het lid van het bestuur of zijn/haar vervanger.
 • De lopers in de hardloopgroep volgen, in het kader van algemene verkeersveiligheid, de aanwijzingen op van de trainers.
 • Als er in het donker wordt gelopen, heeft elke loper de plicht om voldoende zichtbaar te zijn door reflecterende voorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van een hesje) te dragen.
 • De lopers dienen zich aan de verkeersregels te houden.
 • Lopers maken gebruik van de openbare weg en moeten zich bewust zijn van de aanwezigheid van ander verkeer. Lopers moeten zich inleven en voorstellen in wat het andere verkeer van hen ziet en zich daaraan aanpassen.
 • In groepsverband lopen we zoveel mogelijk 2-aan-2, zodat het overige verkeer de ruimte krijgt om de groep te passeren. Als daar noodzaak toe is zal achter elkaar worden gelopen met voldoende tussenruimte tussen de lopers onderling.
 • Elke groep inclusief trainer(s) bestaat minstens uit 2 personen en is niet groter dan 20 personen. Indien een groep groter is dan 20 personen wordt gezocht naar mogelijkheden om de groep te splitsen.
 • In groepsverband lopen we aan een onderling afgesproken kant van de weg.
 • Indien blijkt dat een loper gezondheidsklachten krijgt of een blessure heeft opgelopen, dan wordt de persoon onder begeleiding thuis gebracht en indien nodig wordt hulpgezocht.

Algemeen

 • Als deelnemer in een hardloopgroep waarschuw je elkaar op gepaste wijze voor andere verkeersdeelnemers en obstakels op de weg/stoep.
 • Informeer altijd direct de trainer indien er zich tijdens de training omstandigheden voordoen die een (verkeers)veiligheidsrisico kunnen vormen.
 • Tijdens de trainingen is lopen met oordopjes niet toegestaan om te voorkomen dat aanwijzingen of andere verkeersdeelnemers niet gehoord worden.
 • Blijf altijd in de groep tijdens duurlopen en tijdens het in- en uitlopen bij bijvoorbeeld intervaltraining. Lukt dat niet, informeer dan altijd de trainer.
 • Informeer de trainer voorafgaand aan de training over eventuele persoonlijke gezondheidsbeperkingen die tijdens de training een verkeersveiligheids- of gezondheidsrisico kunnen vormen. Indien de trainer het risico te groot inschat dan kan zij/hij je dringend adviseren niet deel te nemen aan de training.
 • Indien (een) loper(s) voortijdig de training wil verlaten, meldt hij/zij zich af bij de trainer en wordt de trainer geïnformeerd over de reden van het voortijdig vertrek.
 • Negeren van de veiligheidsregels kan voor de trainer aanleiding zijn de loper(s) deelname te ontzeggen of de training te beëindigen.
 • Loopgroep Westerbork handelt overeenkomstig het ‘protocol verantwoord sporten’ van NOC NSF voor sporten in de openbare ruimte.

Protocol bij calamiteit

 • Zorg voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van de betreffende loper(s).
 • Een snelle en correcte alarmering is belangrijk. Bij twijfel bel direct 112. Waarschuw vervolgens de trainer.
 • Indien de groep geen telefoon bij zich heeft en een loper gewond raakt, blijft tenminste één persoon bij de gewonde loper en gaat een andere loper hulp zoeken.
 • Geef zo mogelijk eerste hulp.
 • De trainer heeft een coördinerende rol bij een calamiteit tijdens de training.
 • De trainer informeert de voorzitter (b.g.g. de secretaris of penningmeester) van Loopgroep Westerbork in het geval van serieuze/ernstige incidenten.

Protocol bij noodweer

 • Het komt een paar keer per jaar voor dat er noodweer (onweer/zware regenval e.d.) wordt voorspeld tijdens een training, waardoor de veiligheid van de lopers en trainers in het geding kan komen.
 • Indien hiervan sprake is, zal overleg plaatsvinden tussen trainer en voorzitter. Indien één van beiden (of allebei) van mening is dat het onverantwoord is de training door te laten gaan, zal de training worden geannuleerd.
 • Bij zeer warme of koude weersomstandigheden geldt dezelfde procedure als hierboven omschreven. In plaats van het annuleren van de training kan hier besloten worden de training aan te passen (bijvoorbeeld korter en/of minder intensief).
 • Bij afzegging van de training wordt dit via de mail en whatsapp-groep kenbaar gemaakt.
 • Indien er tijdens een training onverwacht noodweer optreedt, schat de trainer op dat moment in overleg met de groep het risico van doorlopen in. De trainer besluit om door te lopen of de training te staken.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het valt nooit uit te sluiten dat er zich onverhoopt een calamiteit voordoet.

 • De leden van Loopgroep Westerbork nemen op eigen risico deel aan de trainingen en evenementen die Loopgroep Westerbork organiseert.
 • Loopgroep Westerbork is verzekerd voor het geval er zich een calamiteit voordoet die Loopgroep Westerbork kan worden aangerekend en heeft daarvoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die is toegespitst op een sportvereniging.

 

Vragen naar aanleiding van dit Veiligheidsprotocol kun je stellen aan het bestuur van Loopgroep Westerbork.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *