Jaarvergadering 6 januari 2015.

Datum: 6 januari 2015

Aanvang: 20 uur

Aansluitend nieuwjaarsborrel

NotulenALV2014

Lokatie:
De Westerburcht
Hoofdstraat 7
9431 AB Westerbork

Agenda ledenvergadering 6 januari 2015

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Statutenwijziging ten behoeve van de officiële naamsverandering van Trimclub Rijlust in Loopgroep Westerbork
  5. Verslag kascommissie
  6. Verslag penningmeester en vaststelling contributie
  7. Verslag secretaris
  8. Beleidsplan
  9. Website

10. Rooster van aftreden

Arend Stevens is aftredend en herkiesbaar

Ton Driessen treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt Alex van Wamel voor als kandidaat voor deze functie.  Andere kandidaten kunnen zich tot 30 minuten voorafgaand aan de vergadering melden.

Voor de functie van penningmeester stelt het bestuur in het geval Alex van Wamel wordt gekozen Leen van Zwol voor. Andere kandidaten kunnen zich tot 30 minuten voorafgaand aan de vergadering melden.

Marie-José Klaver treedt af als secretaris en is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt Marten van der Steeg voor als kandidaat voor deze functie.  Andere kandidaten voor deze functie kunnen zich tot 30 minuten voorafgaand aan de vergadering melden.

11. Activiteiten

12. Midden Drenthe Loop

13. Wisselbeker

14. Rondvraag

15. Vaststellen volgende jaarvergadering + nieuwjaarsborrel

16. Sluiting

Dit bericht is geplaatst in Verenigingsnieuws. Bookmark de permalink.